<font id="pdvdf"><meter id="pdvdf"></meter></font>
  <track id="pdvdf"><progress id="pdvdf"><nobr id="pdvdf"></nobr></progress></track><address id="pdvdf"><progress id="pdvdf"><nobr id="pdvdf"></nobr></progress></address>
  <sub id="pdvdf"><meter id="pdvdf"></meter></sub>

  <track id="pdvdf"></track>

     360 Total Security Premium

     Geli?mi?, ??k ve Reklams?z korumaya eri?in.

     Fiyatland?rma ve Planlara bak?n

     Güvenlik ve Performans Seviyesi Artt?rma!

     Desktop Organizer

     Da??n?k masaüstünü bir tek t?klamayla düzenlemek ve temiz tutmak i?in geli?mi? bir masaüstü yard?mc?s?. Dosya arama, ekran g?rüntüsü k?sayolu, yap?lacaklar listesi y?netimi, günlük haberler ve daha pek?ok kullan??l? pencere gereci sunar.

     Veri Par?alay?c?

     Silindikten sonra. Gizli tutmak istedi?iniz ?eyler sabit sürücünüze eri?imi olan herkes taraf?ndan kurtar?labilir. Veri Par?alama silinen dosyalar? tamamen yok eder.

     Gizlilik Temizleyici

     PC'nizle bir ?eyler yapt?ktan sonra dijital ayak izi b?rak?yorsunuz demektir. Gizlilik Temizleyici; taray?c? ge?mi?i, program etkinlikleri, sistem ?al??t?rma ge?mi?i gibi izlerinizi tamamen ortadan kald?r?r.

     Disk Analizcisi

     Bir bak??ta disk alan?n?z? neyle kaplad???n?z? g?rüntüleyin. Dosyalar, alan?n?z? bo?altmak i?in temizleme i?leminin nereden ba?lat?laca?? ve kullan?lmayan ??eleri kolayca silmek i?in size fikir vererek boyut s?ralamas?na g?re s?ralan?r.

     Sürücü Güncelleyici

     Sürücü Güncelleyici, tüm sürücülerinizin güncellenmesini kolayla?t?r?r. Dahili yedekleme ?zelli?i, sürücülerin düzgün ?al??mamas? durumunda bir ?nceki sürüme geri d?nmenizi sa?layan bir ?nlem alma f?rsat? sunar.

     Güvenlik Duvar?

     Güvenlik duvar?, uygulamalar?n bant geni?li?i kullan?m?n? izler, toplam trafi?i k?s?r hale getirir. ?üpheli ?nternet eri?imini engelleyerek a? ileti?imlerinizi daha güvenli ve daha h?zl? hale getirir.

     Zamanlanm?? Temizleme

     PC'nizin ??p kutusu, ?nemsiz dosyalar? ve performans sorunlar? olmad???ndan emin olmak i?in otomatik olarak ?al??acak düzenli bir temizleme ayarlay?n.

     Daha fazla koruma ?zelli?ine bak?n

     • 5 ?düllü Güvenlik Motorlar?

      5 gü?lü güvenlik motoruyla donat?lan 360, yüksek bir virüs tespit oran? sunuyor. En sinsi k?tü yaz?l?mlar bile kendilerini gizleyemezler.

     • ?ok Katmanl? Güvenlik

      ?üpheli davran??lara sahip programlar tespit edildi?inde engellenir. K?tü ama?l? yaz?l?mlar iyi gizlenmi? olabilir, ancak 360 gizlenmek i?in hi?bir yer b?rakmaz.

     • Kimlik Av? ?nleyici

      Doland?r?c?lar, ki?isel bilgilerinizi ?almak i?in kimlik av? hileler kullanmaktad?r. 360, sahte e-postalar? ve güvensiz siteleri tespit eder, sizi aldatmalar?na engel olur.

     • Fidye Yazl?m? ?nleyici

      Fidye yaz?l?m?, bilgisayar?n?z? kilitlemeden bile engellenir. Su?lular senden bir kuru? bile alamazlar!

     • Sandbox

      Bilinmeyen bir kaynaktan gelen bir dosyan?n sisteminize zarar verip vermeyece?inden emin de?il misiniz? Sandbox, test etmek ve herhangi bir riski ortadan kald?rmak i?in izole bir ortam sunar.

     • Taray?c? Korumas?

      Bir siteyi ziyaret ettiniz ve aniden ana sayfa de?i?ti mi? 360, taray?c? ayarlar?n? kilitler ve sizi ana sayfa korsanl???ndan kurtarmaya zorlar.

     • Doküman Muhaf?z?

      Otomatik yedekleme ve ger?ek zamanl? izleme, sistem kazas?nda veri ka??rma, k?tücül müdahale veya veri kayb?na kar?? etkili bir ?ekilde koruma sa?lar.

     • ?zel Koruma

      Performans merakl?s? veya güvenlik takip?isi olabilirsin, her zaman koruma modu ?zelle?tirin ve tüm senaryolar alt?nda güvende.

     Reklams?z. Kesintisiz.

     Tehditlerden ve Reklamlardan Kurtularak ?zgür Olun.
     360 Total Security antivirüsünde reklamlar var, ancak bunlar ??kar?labilir.
     Reklams?z güvenli?in tad?n? ??karmak i?in Premium'a bugün yükseltin.

     Oyunlar ve Uygulamalara ?zel Teklifler

     Premium üyelere ?zel %80'e varan indirimler

     WPS Office 2016 Business

     Snap 10

     Burning Studio 18

     WordPerfect Office X8

     System Booster

     PowerDVD 17

     Painter 2017

     VideoStudio Ultimate X10

     Ashampoo? Photo Commander 15

     AfterShot Pro 3

     Driver Updater

     Adguard

     Glasswire Firewall

     Backup Pro 11

     Sticklypassword

     Empire

     Tanki X

     Canl? Temalar

     Güvenlik hi? bu kadar ??k olmam??t?
     Güvenlik canl? ve e?lenceli olabilir. Hareketli Temalar, yeni ve muhte?em bir deneyim getiriyor. ?lgi alan?n?z ne olursa olsun, her zaman zevkinize en uygun olan? bulabilirsiniz.

     Get 360 Premium Service

     Ayda 5?'dan daha az ?demeyle en iyi korumay? elde edin
     • 30 gün para iade garantisi
     • 3 cihaza kadar (Windows)
     • Teknik destek i?in ?ncelikli eri?im

     360 Total Security Almad?n?z m??

     ?ndir
     ?evrimd??? yükleyici

     广东十一选五技巧最新

     <font id="pdvdf"><meter id="pdvdf"></meter></font>
      <track id="pdvdf"><progress id="pdvdf"><nobr id="pdvdf"></nobr></progress></track><address id="pdvdf"><progress id="pdvdf"><nobr id="pdvdf"></nobr></progress></address>
      <sub id="pdvdf"><meter id="pdvdf"></meter></sub>

      <track id="pdvdf"></track>

         <font id="pdvdf"><meter id="pdvdf"></meter></font>
          <track id="pdvdf"><progress id="pdvdf"><nobr id="pdvdf"></nobr></progress></track><address id="pdvdf"><progress id="pdvdf"><nobr id="pdvdf"></nobr></progress></address>
          <sub id="pdvdf"><meter id="pdvdf"></meter></sub>

          <track id="pdvdf"></track>

             切沃热那亚分析 排列五开奖号码 安卓游戏水果老虎机 qq宝贝奇幻水晶宫 3d彩票 致命魔术解析 虎牙董小飒玩的什么主机游戏 魔术杨 辽宁十一选五开奖走势图 河北11选5玩法和拖号